Dobro došli u Duwar!

Osnova našeg poslovanja je istraživanje i razvoj dozirnih pumpi i uređaja za doziranje tekućina kako bi Vam mogli pružiti proizvode koji odgovaraju svim Vašim zahtjevima. Naše dozirne pumpe i uređaji koriste se u mnogim procesima u niz industrija uz zadovoljavanje važećih propisa, smjernica i direktiva EC, ATEX, ISO, itd.

Reference

INA – Industrija nafte Zagreb
INA – Naftaplin Zagreb
NIS-Naftagas Novi Sad
HPC Sirija
MOL Mađarska Budapest
Nafta Lendava
Rafinerija nafte Sisak
Rafinerija nafte Rijeka
Rafinerija nafte Bosanski Brod
Miradi e Epreme Priština
Maziva Zagreb
HEP Zagreb
HEP TE TO Osijek Osijek
HEP TE Plomin Plomin
Termoelektrana Plevlja
Termoelektrana Obrenovac
Dalmacija cement Split
NEXE Našice cement Našice
Beočinska fabrika cementa Beočin
Petrokemija Kutina
DINA Omišalj
DIOKI Zagreb
Sladorana Županja
Šećerana Osijek
Bačka fabrika šećera Vrbas
Fabrika šećera Crvenka
Kandit Osijek
Tvornica ulja Čepin
Podravka Koprivnica
Natron Maglaj
AERO Celje